Schedule

Daily Course Schedule

9:54 am - 11:14 am Period 3&4 - Sophomore CTE Block

11:19 am - 11:59 am Period 5 - PREP Period

11:59 am - 12:39 pm Period 6 - LUNCH

12:44 pm - 1:24 pm Period 7 - Junior CTE Class

1:29 pm - 2:09 pm Period 8 - PREP Period

2:09 pm - 2:49 pm Period 9 - Senior CTE Class